Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co je reiki?

11. 12. 2008
Reiki se naprosto vymyká veškerým měřitelným kritériím a nedá se vysvětlit žádným známým přírodovědeckým postupem. Využívá energie a síly, které pro nás, moderní, ve věku počítačů žijící lidi, nejsou jen tak jednoduše srozumitelné.
 
Reiki je velmi snadná metoda vedoucí ke zpřístupnění univerzální životní energie, která svou vysokou vibrací obnovuje a harmonizuje energetické toky v organismu a vytváří tak předpoklady k jeho sebe uzdravení pomocí přirozených léčebných sil, čímž dochází k uzdravování a léčení. Reiki je velmi šetrná metoda práce s univerzální životní energií.
 
Reiki zpřístupňuje univerzální životní energii na nejvyšší úrovni inteligence a můžeme doslovně žíci, že metoda reiki inteligentně řídí univerzální životní energii. Směr, cíl ani polarita proudění univerzální životní energie není závislá na vůli člověka používajícího tuto metodu. Energie reiki proudí nezávisle na vůli předávajícího a díky její inteligenci proudí vždy tam, kde je ji v daném okamžiku nejvíce potřeba. Samotná metoda reiki nemůže ublížit příjemci ani předávajícímu a plně se zde projevují další vlastnosti inteligence reiki. Říkáme tedy, že reiki je vysoce inteligentní.
 
Reiki se aplikuje pomocí přikládání rukou přímo na nemocná místa organismu kde se vyskytuje bolest nebo je zde jiné poškození nebo se aplikuje celková terapie reiki, kdy se sestavou pozic rukou působí na organismus celistvě. Jelikož je ale reiki inteligentní energie, jak již bylo několikrát zmíněno, je dle mého názoru a zkušeností v podstatě jedno, na které místo dlaně přiložíme, neboť tato inteligence si vždy najde kam, kolik i míru. Navíc s technikami reiki druhého stupně, kdy prostor a čas pozbývá pro energii významu, lze snadno reiki aplikovat na dálku bez omezení vzdálenosti a předávat tak příjemci energii v přítomnosti nebo dokonce i do jeho minulosti a budoucnosti.
 
Inteligence reiki zajišťuje
* přechod osobní energie předávajícího na příjemce je při vysoké duchovní disciplíně úplně vyloučen
* při správných návycích nemůže špatná energie přejít na předávajícího a způsobit tak jeho nemoc
* zachovává se svobodná vůle všech zůčastněných. Odmítá-li příjemce vnitřně energii reiki přijmout, nepřijme ji. Nikdo tak bez vlastní vůle příjemce nemůže pomocí reiki na něj působit nebo ho jinak ovlivnit a naopak předávající nemá povinnost energii reiki poskytnout, pokud to odporuje jeho morálním nebo jiným zásadám či vnitřnímu přesvědčení.